در Persian Language Services ما با برجسته ترین کارشناسان همکاری می نماییم تا برترین خدمات ترجمه مولتی مدیا را مطابق با استانداردهای جهانی ونیازهای این صنعت ارائه نماییم. خدمات ما شامل ترجمه نرم افزار، بازی های ویدئویی، ترجمه و ویراستاری  فیلمنامه، ترجمه فیلم های آماتور یا فیلمهای بازرگانی و شرکتی، زیرنویس با تایم کد یا بدون آن و سایر خدمات مشابه به زبانهای زیرین می باشند:

انگلیسی > فارسی

آلمانی<> فارسی

اسپانیولی<> فارسی

از آنجایی که سبک و مطلب مدارک و رسانه های مورد نظر از نظر زبانی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط روان و مبادله معلومات به طور فرافرهنگی در سراسر دنیا  باید مناسب باشد هدف اصلی خدمات ترجمه چند رسانه ای ما  آسان نمودن این پروسه می باشد چرا که ما همیشه توجه دقیقی به خواسته مشتری و انتخاب صحیح نوع و مطلب  پیام مورد نظر به شکل  یک بازی ویدئویی، وبسایت، مکاتبات بازرگانی ، شرکتی و سایر خدمات در هنگام ورود به یک بازار جدید داریم.