در برابراین سوال بی پایان که آیا از “من” یا  از”ما” به صحبت بنشینیم گزینه “ما” را انتخاب کردم تا از یک سوتمامی ارزشهایی که این پروژه در برمی گیرد و از سوی دیگر تمامی همکاران و متخصصا نی که تا این لحظه با من همکاری نموده اند یا در آینده با من همکاری خواهند نمود را عنوان کرده باشم.

من تجارت خارجی و ترجمه کتبی, شفاهی و دوبلاژ تحصیل کرده ام. با این وجود تجربیات کاری من مرا وادار به کار درزمینه های کاری چندان متنوعی نمودند که به میزان زبانهایی که صحبت می کنم و فرهنگهایی که در آن زندگی نموده ام متمایز و متفاوت می باشند.

سالیان زیاد به عنوان مترجم در زمینه خدمات اجتماعی کارنموده ام. به همراهی افراد مختلف در طول ماجراجویی های آنان دراقصاء نقاط دنیا پرداخته ام. به اعماق زمین و تا بازداشتگاههای زیرزمینی رفته ام تا حکم قاضی را به محکوم اعلا م نمایم. به همراه بیماران در بخش اورژانس بیمارستان بوده ام. به صاحبان خوشبخت ملک تازه خریداری شده با کلید در دست و لبخند برلب تبریک گفته ام. به هماهنگی و به نوعی حتی هدایت جلسات سیاسی میان سران بالای نظامی ودولتی نشسته ام. در کنار صادر کنند گان نوپا در حین اولین قدمهای آنان در بازارهای خارجی به پای میز مذاکره و معامله نشسته ام.  به خواندن فیلمنامه ها و اندیشیدن درباره ناممکن بودن ترجمه برخی از واژگان و ایده ها پرداخته ام. نامه به شرکای خارجی، روسا و حا کمان نوشته ام. به دلیل تمامی این تجارب گوناگون از طریق چنین حرفه متنوعی قادر گشته ام تا مدلهای زندگی مختلف را تجربه نمایم.

تا روزی که پی بردم که برای پیشرفت در کار ورشد مداوم نیاز به ایجاد یک گوشه دنج در فضای اینتر نتی دارم و همچنین با “ما” شدن قادر به کسب موفقیت بیشتر خواهیم گشت. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا به همراهی گروهی از همکارانی که تا این لحظه افتخارآشنا شدن و همکاری با هم را داشته ایم به ایجاد یک هویت نوین بپردازیم و بدین ترتیب به پیشواز تمامی آنانی که در جستجوی ارتباط، راه حل ونزدیکی فرهنگی هستند بشتابیم.

آشنایی با تیم:

  مهسا                                  بهاره                              داوید

 Seville