مشاوره زبانی با کیفیت بالا و کارآمد باعث کسب و تضمین موفقیت شما در بازارهای خارجی می گردد و نقش آن هر روزه اهمیت بیشتری در شرکتهای داخلی و خارجی می یابد. تیم مشاوران ما آمادگی همکاری کامل و ارائه خدمات به مشتریان واقع در خاورمیانه یا اشخاصی که قصد کار در این ناحیه و ورود در بازار خاورمیانه را دارند را دارد.

گروه مشاوران ما شامل متخصصانی می باشد که توان پوشش تمامی جنبه های تخصصی هر پروژه را به راحتی دارا می باشند و قادربه  نگارش، گردآوری،  ارائه و هماهنگی  مدارک مطابق با استانداردهای تجارت جهانی هستند. زبانشانسان و مشاوران ما نه تنها به بررسی مدارک شما نشسته و به تصحیح غلطهای گرامری، نگارشی و املایی پرداخته بلکه با شناسایی خواسته های مشتری امکان ارائه پروژه های فردی شده را فراهم می آورند.

علاوه بربرقراری و انجام مراسلات و مکاتبات بازرگانی، نامه و گزارشات ما این امکان را برای شما فراهم می آوریم تا با تولید کنندگان و شرکتهای خارجی تماس حاصی نمایید، سفر تجاری خود به خارج از کشور را هماهنگ نمایید و به تهیه و تدارک مدارک مورد نیاز، مقدمه چینی ماموریت تجاری شما و برنامه ریزی دستور کار شما می پردازیم. خدمات برجسته مشاوره زبانی ما با استفاده از شیوه های تجزیه، تحلیل و تحقیق دقیق و به کارگیری روشهای برتر و منحصر به فرد برای شرکتهای داخلی و خارجی به شدت مورد تقاضا می باشند.

چنانچه شما خواستار راه حلهای زبانی می باشید ما به یاری شماجهت ایجاد یک تجربه کاری موفق در فضای چندفرهنگی امروزه و گذر از موانع زبانی، تجاری و فرهنگی در سراسر دنیا خواهیم پرداخت. تیم کارشناسان ما به ارائه خدمات منحصر به فردی می پردازد که تمامی تقاضاها و نیازمندیهای خاص شما را پاسخ می دهد. ما رضایت خاطر ۱۰۰٪ مشتری را تضمین می نماییم. با ما در Persian Language Services تماس بگیرید تا اطلاعات و معلومات عمیق و منطقه ای خود را در اختیار شما قرار دهیم.