ترجمه حضوری تجاری
مترجمان چند زبانه ما با همراهی شما در جلسات تچاری و معاملاتی  حاصل نمودن بهترین نتابج را تضمبن  می نمابند  
بازاریابی و نگارش مراسلات
تیم با ترجمه ما به یاری شما در زمینه تهیه و ترجمه مدارک تخصصی, بازاریابی وهمچنین انجام مراسلات روزمره تجاری می پردازد
همراهی در سفر
هدف شما چه تجارت چه گردشگری باشد همکاران مجرب و چند زبانه ما به صورت شبا نه روزی در کنارشما خواهند بود