مشاوران و متخصصان ما به ارائه خدمات، مشاوره و انجام امور مربوط به ثبت علامت، برند یا نام تجاری شما در حوزه های متختلف دنیا از جمله اسپانیا، آلمان، اروپا و جهان و حفظ حقوق تجاری شما می پردازند.